Thursday, April 14, 2005

Patawa (jokes)

President - Pasimuno
Vice President - Kunsintidor
Secretary - Palsipikador
Treasurer - Kubrador
Auditor - Kasabwat
Business Manager - Gastador
Public Relations Officer - Tsismoso
Sergeant-at-Arms - Pasaway

Representative - Pahamak
Observer - Usisero
Advocate - Taga-batikos
Spokesman - Bolero
Moderator - Taga-bulabog
Announcer - Manggugulat

Monitor - Taga-silip
Inspector - Taga-lapirot
Investigator - Mangangalkal
Enforcer - Tirador
Jail Warden - Sadista
Prosecutor - Tagapaglait
Judge - Pilato o Tagahugas-kamay
Aide - Taga-istorbo
Assistant - Galamay
Adviser - Sulsol
Consultant - Manggagancho
Contractor - Estapador
Expert - Punong-Yabang
Technical Writer - Manlilinlang
Doctor - Taga-himas
Headhunter - Taga-silat
Headshrinker - Basagulero

Director - Taga-udyok
Manager - Taga-silip ng stock sa boss
Stock market - Busabos
Supervisor - Taga-salo ng galit ng Boss
Chief Accountant - Punong-Gahaman

Sales Vendor - Pirata
Collector - Mangingikil
Custodian - Taga-ligpit
Dispatcher - Taga-dispatsa
Distributor - Taga-kalat
Delivery Man - Taga-iwan ng Gamit
Circulation Head - Taga-bilog ng Ulo
Purchaser - Palengkera
Receptionist - Palikera
Clerk Typist - Taga-parami ng Papel
Messenger - Tagatulak ng Papel

Janitor - Taga-limas
Plumber - Taga-tagas
Repairman - Mambubutingting
Gardener - Damuho
Utility Man - Inutil
Watchman - Istambay
Security Guard - Bantay-Salakay
Doorman - Nagpapalusot
Driver - Kaskasero
Chance Passenger - Malas na Nakikiangkas
Comedian - Alaskador
Entertainer - Kerengkeng